Monday, April 03, 2006

http://www.nec06.org/

KONGRES EKONOMI NASIONAL 2006
National Economic Congress 2006

Ke Arah Penjanaan Semula Dayasaing & Pemantapan Ekonomi Negara
Towards Regenerating the National Economic Competitiveness & Sustainability

Tarikh Konvensyen :
8hb ~ 9hb April, 2006 (9:00am ~ 5:30pm)

Lokasi Konvensyen :
Grand Selangor Ballroom
Sheraton Subang Hotel & Towers,
Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan
_____________________________________________________________________

Objektif
Untuk memacu kehendak rakyat terhadap isu-isu ekonomi dan kualiti hidup bagi mendasari perancangan ekonomi masadepan Negara melalui sistem pengurusan yang mantap.

Sasaran Penyertaan
Ahli Dewan Perniagaan & Perindustrian, Persatuan Pengilang, Persatuan Kontraktor, Persatuan Perniagaan (trade association), Persatuan Iktisas (professional association), Pertubuhan Wanita, Persatuan Pengguna, Lain-Lain Pertubuhan Bukan-Kerajaan (NGO), Ahli Politik, Pegawai Kerajaan, Pegawai Bank, Ahli Akademia, Penyelidik Ekonomi, Perunding Ekonomi, Penganalisa Ekonomi, Ahli Kesatuan Sekerja, Aktivis Sosial, Ahli Kumpulan Kepentingan Khas (special interest group), Ahli Pertubuhan Belia, Ahli Pertubuhan Pelajar, dan individu prihatin.

Antara Isu-Isu Utama

Ke Arah Negara Berkebajikan : Agenda Baru Ekonomi Nasional
Towards a Welfare Economy : A New National Economic Agenda
(YB Dato' Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden, Parti Islam Se-Malaysia)

Prestasi DEB Dalam Memertabatkan Status Ekonomi Kaum Bumiputra : Satu Penilaian Objektif dan Langkah ke Hadapan
The Performance of the NEP in Raising the Economic Status of the Bumiputra Community : An Objective Evaluation and the Way Forward.
(YBM Tengku Tan Sri Razaleigh Hamzah, Ahli Parlimen Gua Musang)

Industri Kecil & Sederhana : Satu Tumpuan Dasar Perindustrian Negara
Small- & Medium-Scale Industries : A Focus of the National Industrialisation Policy
(YBhg Datuk Wira Abdul Rahman Jamal, Pengarah Eksekutif, Dewan Perniagaan & Perindustrian Melayu Malaysia)

Menziarahi Semula Sektor Pertanian Negara : Memposisikan Semula Sektor Pertanian dalam Mendepani Cabaran Industrialisasi & Globalisasi
Re-Visiting the National Agriculture Sector : Repositioning the Agriculture Sector in the Face of Industrialisation & Globalisation
(YBhg Prof. Madya zainal Abidin Kidam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Putra Malaysia)

K-Ekonomi sebagai Penjana Pertumbuhan Ekonomi Baru
Knowledge-Based Economy as Catalyst for New Economic Growth
(YBhg Dr Haji Mohd Noor Nawawi, Pusat Kajian Modeniti & Masyarakat Madani)

Membangun Bersama Islam : Prestasi dan Pencapaian Ekonomi Negeri Kelantan di bawah Pemerintahan Barisan Alternatif
Developing with Islam : Economic Performance & Achievement of the State of Kelantan under the Rule of the Alternative Front
(YBhg Dato’ Haji Husam Musa, ExCo Kanan, Kerajaan Negeri Kelantan)

Pengswastaan Acuan Malaysia : Menguntung atau Merugikan Rakyat Jelata ?
Privatisation Malaysian Style : A Gain or Loss for the Average Malaysians ?
(YBhg Haji Azmi Abdul Hamid, Pengerusi, Teras Pengupayaan Melayu)Pendaftaran
RM 75.00 seorang (Pelajar @ RM50) tertakluk kepada 500 orang peserta sahaja melalui internet, faks atau pos dengan mengisi borang resmi yang disediakan sebelum atau pada 31hb Mac, 2006. Bayaran secara cek, draf atau wang pos atas nama Optima Karya (M) Sdn Bhd atau kredit bayaran ke akaun nombor 0000288718 Bank Muamalat Malaysia Berhad (Pendaftaran pada hari konvensyen hanya bergantung kepada kekosongan tempat sahaja)

Pengurus Konvensyen :
Optima Karya (M) Sdn Bhd

No comments: