Wednesday, July 19, 2006

Contemporary writing

"Sementara itu, Al Attas menyedari bahawa beberapa idea utamanya telah diambil tanpa pengakuan yang sewajarnya, menulis:

Terlepas daripada kewajipan moral, tujuan mengakui sumber asal sesuatu idea yang penting adalah menunjukkan kepada mereka yang menekuni subjek itu agar mengetahui arah yang benar demi kepentingan masyarakat; sehingga mereka tidak akan salah dalam memahami nilai dan kesahihan idea itu serta dalam pengembangan dan penjelasannya lebih lanjut sesuai dengan alur pemikiran yang terdapat di dalamnya.Kesemuanya itu hanya dapat dilakukan dengan benar oleh sumber aslinya.Namun, jika para penulis Muslim, baik dalam bahasa Inggeris, Arab, mahupun dalam bahasa lain, terbiasa mendakwa idea penting orang lain sebagai idea mereka sendiri atau sebagai idea orang lain lagi yang bukan pemilik asal idea itu, sesungguhnya mereka sama dengan menghancurkan sumber yang asli dan menghilangkan pengetahuan masyarakat dari arah yang benar."


m/s:338

(currently "skip reading":Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas. Satu huraian konsep asli Islamisasi)


Penulis:Wan Mohd Nor Wan Daud

(fuhh penat aku taip balik heheh)

Pada hemat saya, ayat di atas menceritakan tentang perlunya untuk menceritakan dari mana asal usul barang sesuatu idea (tulisan,gambaran,lirik,musik) agar gagasan yang sebenarnya yang hendak diterapkan kepada audiens oleh pengkarya asal dapat disalurkan secara telus/jujur.Paling tidak, audiens dapat mencari(research) sumber asal sesuatu karya agar dapat menghuraikan/membincangkan secara ilmiah.

Sesungguhnya ilmu Hadith adalah ilmu ke2 tertinggi setelah ilmu Al Quran.

Fikirkanlah ya?

No comments: