Thursday, July 13, 2006

Hadis Rasulullah s.a.w,

“Kebijaksanaan itu adalah sesuatu
barang tercicir (yang hilang) bagi orang-orang yang
beriman. Maka di mana sahaja ia menjumpainya, maka
hendaklah ia mengambilnya.”

No comments: