Thursday, July 13, 2006

Rasulullah s.a.w. bersabda:

‘’Jihad itu berterusan sejak aku dibangkitkan sehingga umatku yang terakhir membunuh Dajjal.'’

No comments: