Friday, May 04, 2007Sedang membaca buku ini...

Nak tahu kisah apa?
Bacalah sendiri.

Sorry, tidak boleh dipinjamkan dan difotokopi.

Belilah sendiri.

No comments: