Tuesday, January 17, 2006

1) Bermesyuaratlah kamu
__________________________________

Memang sang "ketua" memutuskan,

namun, harus dibawa berbincang,

agar tidak menyempit ruang juga peluang

"bermesyuaratlah"

bukalah minda, b u k a l a h r u a n g

Sunatullah.

Keputusan musyawarah, itu yang berkat.

Dictatorship bukanlah jalannya.
Maaf, bukan caraku.
2) Dictatorship:Ikutlah caraku!!!
_______________________________

Kau ada suara kau, namun aku tidak perduli

Kau ada pilihan, tapi aku yang memutuskan.

Ikut sahajalah arahanku,
Ikut sahajalah perencanaanku
turuti sahajalah kehendakku!!!

Kerana aku KETUAmu.

(Arrogant kan?)

No comments: