Wednesday, February 08, 2006

BIRRUH BIDDAM NAFDIKA YA RASULALLAH ( ada intonasi tersendiri )
Maknanya : Dengan nyawa, dengan darah, kami korbankan untukmu wahai Rasulullah.

IRFA' IIDAK, WAHLIF ALLAH, YA DENMARK ITLA' BARRO
Maknanya : Angkat tangan, bersumpah dengan nama Allah, wahai denmark, keluar ( dari negara ini ).

No comments: