Thursday, March 16, 2006

To be BOLD with manners

Kekuatan selalunya diiringi oleh keegoan dan keyakinan di tahap maksimum.
IZZAH seharusnya bertempat.

Jangan pula kita memperlekeh pandangan orang lain lantaran ketrampilan/pendapat mereka yang agak inferior.

Ketaqwaan mendalam kepada ALLAH lah yang senantisa membentuk kita berakhlak mulia sungguhpun kita mendominasi sesuatu perkara.

Rata-rata kita diberi 2 pilihan, iaitu to be BOLD or to be polite?

Memang agak sukar untuk menjadi to be BOLD with manners.


(bersambung...)

No comments: