Sunday, August 17, 2008

Tahniah Khairiyah! Tahniah Sumayyah!

Sepupuku di Ipoh - Khairiyah
Sahabat net alqasam - Sumayyah

Mabruk!

No comments: