Friday, November 14, 2008

Umar Al-Khattab

“Tidak akan kamu berperasaan gundah walaupun sekali andai kau tahu apa yang dicari” Umar Al-Khattab

No comments: