Friday, November 20, 2009

Pocodot

Assalamualaikum para pejuang agama.

Saudara-saudaraku ummat muslim.
Engkau meminta nasihat, maka dengarkan beberapa kebenaran yang terkandung
dalam perumpamaan-perumpamaan berikut ini.
Kerana engkau adalah parajurit, aku akan menyatakan pernyataan-pernyataan tersebut dengan istilah-istilah militer!

No comments: