Sunday, May 04, 2014

Parable: Segregation in the solah


Kita sedia maklum bahawa solat Zohor mempunyai 4 rakaat.

Apabila 4 diambil sebagai keseluruhan rakaat, kebiasaanku akan hilang fokus.

Fokus raakat yang ke berapa dan juga penumpuan pekerjaan dalam solat.

Aku bahagikan 4 rakaat kepada 2 bahagian.

2 rakaat pertama menjadi bahagian pertama diikuti 2 rakaat berikutnya menjadi bahagian kedua.

Mudah begitu.c
Kembangkan lagi untuk selesaikan masalah harianmu.

Ya, kita ada banyak tasks.
Pecahkan kepada beberapa bahagian kecil.
Raikan 'small success'.

Ha.. kan dah senyum tu....
Selamat datang kejayaan!

No comments: